O mnie

Kazimierz Kraczoń

Urodziłem się w Lublinie w 1973 roku. Tu ukończyłem szkołę podstawową i średnią. Następnie rozpocząłem studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Po ukończeniu studiów wróciłem do Lublina, gdzie rozpocząłem pracę zawodową współpracując z biurami architektonicznymi, a następnie otwierając własną pracownię architektoniczną, którą wciąż prowadzę.

Równolegle do zainteresowań architektonicznych zawsze towarzyszyło mi zamiłowanie do rysowania i malowania. Rysunek odręczny do dziś jest dla mnie nieodzownym narzędziem w pracy zawodowej, ale również metodą zapisu rzeczywistości i sposobem spędzania wolnego czasu.

To zamiłowanie do rysowania i malowania zaowocowało również otwarciem autorskiej szkoły rysunku i malarstwa, w której od lat przygotowuję młodzież na studia architektoniczne, a także prowadzę plenery rysunkowe i akwarelowe dla różnych grup wiekowych.

W swoich akwarelach najchętniej ukazuję piękno rodzinnego miasta, a także wyjątkowość architektury polskiego pogranicza. W sposób szczególny są mi bliskie tematy związane z Roztoczem – pejzaż, drewniane cerkwie, chałupy, kościoły. Lubię pracować w plenerze bo uważam, że właśnie wtedy najlepiej można poczuć atmosferę miejsca z jego niepowtarzalnym światłem, powietrzem, zapachem.

Od wielu lat współpracuję z galeriami w Lublinie i Kazimierzu Dolnym. Prowadzę plenery malarskie i rysunkowe. Swoje prace prezentowałem też na kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych związanych tematycznie z Lublinem i Roztoczem. Jestem członkiem Izby Architektów RP, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.


English version

Kazimierz Kraczoń – an architect, drawing artist, and watercolour painter, member of the Chamber of Architects of the Republic of Poland, the Association of Polish Architects, as well as the Polish Watercolour Society. 

Born in 1973 in Lublin, eastern Poland, in 1998 he graduated from the Faculty of Architecture at Cracow University of Technology. Since 2006, he has been running his own architectural design studio. Also, for many years he has been conducting his own school of drawing and painting, providing his students with solid drawing skills and instilling in them a passion for artistic activities. Besides his professional architectural work, Kraczoń is keen on drawing and painting. He specializes in watercolour technique but also works with ink and pencil.

Charmed by the beauty of Poland, he travels through its forgotten corners every year, mainly in south-eastern Poland, capturing in his watercolours and drawings the beauty of historical cities, landscapes and local architecture, including old wooden churches and mansions. In Kraczoń’s sketches, drawings, and watercolours one can also notice a fascination with the beauty of Lublin – his home city – and Roztocze – a picturesque region in eastern Poland.


kontakt:

tel. +48 501 740 930     ◼     e-mail: artkk@op.pl     ◼

Facebook:              architektura               akwarela                  szkoła rysunku