Zima

Zima

A to praca przygotowana na Międzynarodową Wystawę Akwareli w Urbino w 2019 roku. W grupie polskiej zaprezentowano kilkanaście prac, wśród nich również tę. Do słonecznych Włoch pojechał zimowy polski pejzaż. Wszystkie prace prezentowane były w kompozycji kwadratu.