Cerkiew w Bruśnie Nowym

Cerkiew w Bruśnie Nowym

Ta akwarela ma już wartość historyczną, ponieważ wykonana została jeszcze przed dokończeniem renowacji tej cerkwi. Prace renowacyjne doprowadziły do odtworzenia wcześniej istniejącej bryły, zdecydowanie bardziej urozmaiconej, a dzięki temu również bardziej malowniczej niż ta przedstawiona tutaj.